In sommige gevallen kan de spouwmuur van een huis niet geïsoleerd worden omdat er teveel mortelresten in de spouw zitten of omdat er geen spouw is. In deze gevallen kiest men ervoor om een voorzetwand met isolatie langs de binnenzijde van de muur te plaatsen. Wanneer men een grote ruimte wil onderverdelen in kleinere compartimenten maakt men dan weer gebruik van een scheidingswand. We gebruiken voor zowel voorzetwanden als scheidingswanden verschillende materialen, naargelang de wens van de klant. Zo zal het voor de ene klant belangrijker zijn om met brandvertragend materiaal te werken, anderen zullen kiezen voor geluidsisolerende materialen. We hebben een zeer grote materiaalkennis en begeleiden onze klanten bij de keuze ervan.

Voorzetwand

Hier maken we gebruik van een metalen frame waarop OSB-platen worden geschroefd, daarna volgt de gipsplaat. Het grote voordeel van dit systeem is dat het zeer stevig en eenvoudig te plaatsen is. Mits het aanbrengen van versterkingen is het mogelijk om zware voorwerpen aan de muur te bevestigen. Na het plaatsen van de voorzetwand kan onmiddellijk geschilderd of behangen worden.

Scheidingswand

Bij een scheidingswand gebruiken we dezelfde opbouw als bij voorzetwanden, maar hier worden beide zijden dan bekleed met OSB -en gipsplaat. Omdat vele klanten bij ons belang hechten aan optimale akoestische isolatie stellen we meestal voor om met gipsvezelplaten te werken. Deze hebben een geluidsisolerende werking.